background

CORS (Байнгын ажиллагаатай суурин станц)

background

БАСС-EG01

Уртраг-106.5214274645о

Өргөрөг-47.5457102341о

Солбилцолд байрлах EG01 БАСС-ын тэгшитгэн бодолтыг ITRF-2008 эринд хийсэн.

Жилийн төлбөр: 250 000 төгрөг

Сарын төлбөр: 29 000 төгрөг

Манай компаниас KOLIDA, PENTAX, TOPCON брэндүүдийн GNSS худалдан авсан тохиолдолд үнэгүй ашиглана.

Үйлчилгээг идэвхжүүлэх хувь хүн, албан байгууллага доорх утсаар холбогдоно уу.

Утас: 91902989